Itong pahinang ito ay ang online students’ grievance desk kung saan binibigyan ng pagkakataon ang mga mag-aaral sa gradwadong programa sa Ugnayang Pang-Industriya (Master’s of Industrial Relations) na sumangguni o kumonsulta ng kanilang mga saloobin. Ito rin ay nagsisilbing suggestion box kung saan maaaring makipag-palihan sa mga isyung pang-kolehiyo at pang-mag-aaral.

Sa baba ay ang comment box.

Maari po lamang na iwasan ang pag gamit ng mga salitang di kanais-nais tulad ng pagmumura o anumang discriminatory statements. Hinihingi din namin na huwag kalimutang i-indicate ang inyong pangalan o student number sa “name box”. Ito ay upang i-verify na kayo ay lehitimong mag-aaral ng UP SOLAIR.


IRaise Mo!

Advertisements

One Response to “IRaise Mo!”

  1. McRhon Banderlipe I Says:

    Dear SOLAIRIANS,

    Please feel free to comment and raise your suggestions as to how we can improve our services to the students. These will be greatly appreciated.

    Salamat sa lahat ng pumunta sa Salubong Party natin last Saturday. Hope you all had fun!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s